2c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 r_j.polski-1/3 #2PC 207
r_wos-2/3 #2Wr 107
r_angielski-3/3 #2AC 103
religia PF 106   r_biologia CB 206 r_geografia-1/3 #2g1 206
r_chemia-2/3 #2ch 202
r_historia-3/3 #2hr 106
2 8:20- 9:05 r_j.polski-1/3 #2PC 207
r_wos-2/3 #2Wr 107
r_angielski-3/3 #2AC 103
r_biologia CB 206 wf-1/2 TM WF4
wf-2/2 #W2b WF3
r_biologia CB 206 j.polski-1/2 #2pc 4
j.polski-2/2 #2Pc 207
3 9:15-10:00 r_geografia-1/3 #2g1 7
r_chemia-2/3 #2ch 202
r_historia-3/3 #2hr 107
ANG/NIEM-1/2 #2ac 109
ANG/NIEM-2/2 #2Ac 103
j.polski-1/2 #2pc 4
j.polski-2/2 #2Pc 207
matematyka MK 105 ANG/NIEM-1/2 #2ac 109
ANG/NIEM-2/2 #2Ac 103
4 10:10-10:55 r_geografia-1/3 #2g1 7
r_chemia-2/3 #2ch 202
r_historia-3/3 #2hr 107
zaj. z wych. KW 103 j.polski-1/2 #2pc 4
j.polski-2/2 #2Pc 207
matematyka MK 105 u_hist.i sp. JH 03
5 11:05-11:50 u_hist.i sp. JH 03 j.polski-1/2 #2pc 4
j.polski-2/2 #2Pc 207
ANG/NIEM-1/2 #2ac 109
ANG/NIEM-2/2 #2Ac 103
r_geografia-1/3 #2g1 205
r_chemia-2/3 #2ch 202
r_historia-3/3 #2hr 105
u_hist.i sp. JH 03
6 12:00-12:45 r_biologia CB 206 matematyka MK 105 anf-1/2 MT 111
anf-2/2 #2fb 113
r_geografia-1/3 #2g1 205
r_chemia-2/3 #2ch 202
r_historia-3/3 #2hr 105
religia PF 104
7 13:05-13:50   wf-1/2 TM WF4
wf-2/2 #W2b WF3
anf-1/2 MT 111
anf-2/2 #2fb 113
r_j.polski-1/3 #2PC 207
r_wos-2/3 #2Wr 107
r_angielski-3/3 #2AC 103
 
8 13:55-14:40   wf-1/2 TM WF4
wf-2/2 #W2b WF3
  r_j.polski-1/3 #2PC 207
r_wos-2/3 #2Wr 107
r_angielski-3/3 #2AC 103
 
Obowiązuje od: 18.02.2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-19
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum